Per Bolund diskuterar hållbar tillväxt med företagare i Ystad

Den 6 april besökte finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund Ystad och Sparbanken Syd för att prata om hållbar tillväxt.

Till besöket bjöd vi in de lokala företagen Skånefrö och Ingelstorps Trädgård samt företagsnätverket Tillväxt Syd och Ystads kommun som samtliga arbetar med att främja tillväxt genom hållbara satsningar.

Som självständig sparbank utan externa ägarintressen har vi inga krav på ägarutdelning utan istället återinvesteras vårt överskott via vår stiftelse, till gagn för en hållbar utveckling.

Det blev ett intressant samtal om både utmaningar och möjligheter som företag och organisationer i vår region står inför.