Krav på BankID vid kortköp

För att godkänna ditt köp på internet idag så ber vi dig bekräfta att du är du med hjälp av ditt BankID.

Det nya regelverket gällande stark kundautentisering (SCA*), som bekräftar att det är du och ingen annan som försöker använda ditt kort säger att varje korttransaktion ska bekräftas och BankID är ett sådan godkänt verktyg. 

Sparbanken Syd kommer att fortsätt att ha BankID som verktyg för dig för att handla på nätet.

Från och med 2020-12-31 skärps kraven inom Europa ytterligare och då kommer vi inte släppa igenom köp från nätbutiker inom EU/EES som saknar den extra säkerhetslösningen där du som är kund i Sparbanken Syd godkänner ditt köp med BankID.

Det kommer att finnas tillfällen även efter den 31 december 2020 där du inte kommer att behöva bekräfta dina köp med BankID och som omfattas av undantagen i regelverket. Undantagen som Sparbanken Syd kommer att ta hänsyn till är:

Transaktioner under 300 kr, eller 5 på varandra följande transaktioner som totalt understiger 1000 kr. Om ditt köp överstiger 300 kr eller om du genomfört 5 köp för mindre belopp som summeras ihop till över 1000 kr kommer du att ombes att bekräfta ditt köp med BankID.

Många butiker, men långt ifrån alla nätbutiker, har implementerat säkerhetslösningen som gör att du som kund behöver godkänna dina köp med BankID.

Regelverket kring kortbetalningar säger att alla köp över vissa i förväg bestämda nivåer ska säkerställas att det är kortinnehavaren som godkänner transaktionen och ingen annan för att förhindra att bedrägliga köp kan gå igenom.

En del företag bekräftar bokningar manuellt genom att knappa in ditt kortnummer - det kan också röra sig om hotell, telefonförsäljning och post eller mailorderbolag – och vid dessa köp kommer vi inte be dig bekräfta köpet med BankID.

I de fall nätbutiken finns utanför EU/EES omfattas de inte av regelverket för stark kundautentisering, t ex om du handlar i en nätbutik i USA.

Transaktioner som man lagt helt utanför och där man inte ställer krav på stark kundautentisering är från andra dragningen vid abonnemang där den första transaktionen godkänts med BankID.

Likaså hålls mottagarinitierade transaktioner utanför regelverket kring stark kundautentisering, som till exempel autogirotransaktioner.

 

*SCA står för Strong Customer Authentication, på svenska stark kundautentisering (kundidentifiering). Ett konkret exempel på en sådan autentisering är signering med Mobilt BankID som kräver att du skriver in ett lösenord eller identifierar dig med fingeravtryck på en mobiltelefon som är knuten till dig själv. Autentiseringen kan även göras med BankID på fil som du har på din dator.