Dela för en bättre framtid

Gratis seminarieserie kring delning och dess möjligheter.

Genom att förändra vårt sätt att konsumera, så som delande och återanvändning av resurser, kan vi både spara pengar och miljön.

Föreläsningar om delningsekonomi

Genom att förändra vårt sätt att konsumera, så som delande och återanvändning av resurser, kan vi både spara pengar och skona vår miljö. För att nå en hållbar utveckling behöver olika delar av samhället engagerar sig och arbeta mot samma mål.

Gratis föreläsningar

Under hösten pågår utställningen Commning Kits på Form/Design Center i Malmö. Utställningen lyfter möjligheter för delande av resurser i bostadsområden. I samband med utställningen arrangerar Malmö Stad, Form Design Center, Skanska och Sparbanken Syd en gratis seminarieserie kring delning och dess möjligheter, allt från hur vi bygger framtidens städer till hur vi som privatpersoner kan ta del av delandets fördelar och bidra till en hållbar utveckling. 

Föreläsningsserien pågår under hela hösten och vi kommer löpande uppdatera med nya föreläsningar. Välkomna!

Aktuella föreläsningar

Vi lägger ut aktuella föreläsningar löpande.

Sparbanken Syd

Sparbanken Syd är inte som andra banker. Hållbarhet är något som präglat vår bank sedan starten för snart 200 år sedan och är en del av vårt DNA. Som äkta sparbank har vi inga aktieägare som kräver vinstmaximering och utdelningar utan allt vårt överskott återinvesteras istället till gagn för en hållbar utveckling. Även om mycket har förändrats i samhället sedan vi grundades är vårt syfte detsamma än idag, nämligen att använda vårt överskott till att utveckla tjänster som skapar värde för våra kunder och att förverkliga goda idéer som bidrar till en hållbar tillväxt. Detta gör vi genom att arbeta aktivt med kunskapsspridning, egna initiativ och genom att stötta goda idéer som värnar en hållbar utveckling.

Malmö Stad

Delningsekonomi, cirkulära flöden och urbana symbioser gör att resurserna i staden används smartare! När staden planeras och utvecklas krävs förutsättningar för stadens innevånare att göra hållbara val - det ska vara lätt att göra rätt. En undersökning, nyligen gjord av gjord av miljöförvaltningen i Malmö, visar att hela 83% av Malmöborna kan tänka sig att dela, låna eller byta saker och tjänster med andra! Det betyder att tillgängligheten till produkter, kompetenser och tjänster som till exempel bil-, cykel- och verktygspooler, klädbibliotek, reparationsverkstäder måste skalas upp och utvecklas. Vi arbetar även intensivt tillsammans med aktörer i Malmös hamnområde för att öka möjligheter till industriella symbioser, stora verksamheter kan dela energiflöden och logistiklösningar på helt nya vis. Håll ögonen på Sege Park, där bygger vi en spännande delningsstadsdel som erbjuder ett klimatsmart och resurseffektivt boende med hög bostads- och livskvalitet till rimliga kostnader.

Form/Design Center

Form/Design Center är kärnan i den skånska noden kring form, arkitektur och design - en plats och ett nav för kunskap och inspiration – som årligen besöks av ca 120 000 personer. En arena för utställningar, workshops, samtal och föreläsningar med butik och kafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen med engagemang i olika utvecklingsprojekt och samverkan med akademin. Delningsekonomi är ett återkommande tema på Form/Design Center.

Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.

Skanska

Hållbarhet är en helt central del av verksamheten och Skanska vill vara det ledande bygg- och projektutvecklingsbolaget inom hållbar samhällsutveckling. För att bygga en hållbar stad som är tillgänglig för alla måste nya affärsmodeller och strukturer testas, däribland delande och delningsekonomin. Skanska vill utforska hur delande kan vara en del i utvecklingen av bättre bostäder, arbetsplatser, skolor och andra samhällsfunktioner.