Med anledning av coronaviruset

Vi på Sparbanken Syd tar vårt ansvar på största allvar och som bank är vi en central del av samhället. Vi arbetar med att hantera situationer så att vår verksamhet ska fungera när samhället drabbas som nu när vi är drabbade av coronaviruset. Vi värnar om våra kunders och medarbetares hälsa och vill att alla ska känna sig trygga när de besöker våra kontor respektive sin arbetsplats samtidigt som vår verksamhet ska fungera som vanligt. Vi arbetar aktivt med att minska risken för smittspridning och för risken att medarbetare och kunder smittas och blir sjuka. Vi följer utvecklingen noga och anpassar verksamheten därefter.

Gör dina ärenden digitalt

Våra bankkontor är öppna som vanligt, men så långt det är möjligt vill vi uppmana våra kunder att använda sig av våra digitala tjänster för att göra sina bankärenden. Via mobilbanken, internetbanken eller genom att ringa vår Telefonbank, där du legitimerar dig med Mobilt BankID, kan du utföra de vanligaste bankärendena. Behöver du kontanter kan uttag i en Bankomat vara ett bättre alternativ än att besöka ett bankkontor.

Nätmöte

Med ett nätmöte kan du få rådgivning var du än befinner dig utan att du behöver ta dig till ett kontor. Mötet hålls antingen via din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Det är bekvämt, enkelt och kräver varken tekniska specialkunskaper eller att du laddar ner något särskilt program. Du kan läsa mer om nätmöte här.

Besöka våra bankkontor

För att göra vad vi kan för att undvika att coronaviruset sprids vidare, ber vi dig som har sjukdomssymtom eller har varit i nära kontakt med en person som är smittad av viruset, att använda vår internet- eller mobilbank så långt det går. Behöver du personlig service, ring vår Kundservice tel 0411-82 20 00 så hjälper vi dig på bästa sätt. Du kan läsa mer om besök på bankkontor under Frågor och svar här nedan. 

Frågor och svar
Är det säkert att besöka era bankkontor?

För att göra vad vi kan för att undvika att coronaviruset (COVID-19) sprids vidare, ber vi dig som har sjukdomssymtom eller har varit i nära kontakt med en person som är smittad av viruset, att använda vår internetbank eller mobilbanken så långt det går.

Behöver du personlig service, ring vår Kundservice: 0411-82 20 00 så hjälper vi dig på bästa sätt. Kanske vill du ha ett nätmöte?

Våra medarbetare har riktlinjer att arbeta efter och precis som för alla andra gäller det att om man är sjuk så stannar man hemma. Vi erbjuder möjlighet att arbeta hemifrån om det skulle vara aktuellt. Vi har även stoppat alla tjänsteresor och för privata resor ber vi alla medarbetare följa UD:s rekommendationer. Vi uppmanar alla att tänka på de allmänna rekommendationerna för att förhindra spridning av infektioner som består av regelbunden handrengöring med vatten, tvål och alkoholbaserad handtvätt. Vidare uppmanar vi även extra försiktighetsåtgärder för att undvika smitta genom att t ex inte skaka hand som hälsning.

Varför ser vi just nu så kraftiga rörelser på börsen?

Coronavirusets spridning och de motåtgärder som regeringar satt in medför en stor osäkerhet kring företagens möjlighet att behålla sina intäkter. Vissa branscher som hotell och flygbolag drabbas såklart direkt av reseförbud och karantänsbestämmelser medan andra företag drabbas av brist på komponenter som tillverkas utomlands. Osäkerheten kring hur länge situationen ska bestå och när smittspridningen kan tänkas avta gör att placerarna säljer aktier och risktillgångar i väntan på att läget ska klarna.

Ska jag som fondsparare sälja eller rida ut stormen?

Svaret idag skiljer sig egentligen inte från tidigare tillfällen, då vi genomlevt oro och ras på börsen. Aktier har hittills alltid varit den placeringsform som gett bäst avkastning på sikt och det finns egentligen ingenting den här gången heller som ser ut att ändra på detta faktum. De flesta företag kommer såklart att finnas kvar även imorgon eftersom de producerar och säljer sådant som vårt samhälle önskar och behöver.

Hur påverkar enskilda börsbolags problem mitt fondsparande?

Äger du fonder, äger du i de flesta fall en mycket bred portfölj av bolag i vitt skilda branscher. Det ger dig en bättre riskspridning i fonderna eftersom olika bolag och branscher drabbas olika hårt av det som nu sker. Flygbolag och hotell har det såklart väldigt tufft medan dagligvaruhandel, läkemedelsbolag och leverantörer av videomötesteknik kanske till och med kan öka sin försäljning just nu.

Hur lång placeringshorisont är lämpligt ifall jag har pengarna placerade i aktiefonder?

Vi brukar säga att för pengar som du placerar på börsen bör du ha ett i alla fall 5-årigt perspektiv och gärna längre. På så sätt kan du dra nytta av aktiemarknadens långsiktiga tillväxt utan att behöva drabbas alltför hårt av de hack i kurvan som från tid till annan kommer att uppstå.

Jag behöver inte mina sparpengar just nu, men är ändå orolig för de stora svängningarna på börsen, hur ska jag tänka?

Vi människor har olika förhållningssätt till risk och vi betraktar också värdet av potentiella vinster i förhållande till förluster olika. Just därför är det viktigt att du själv känner efter vad som är viktigast för dig, det kan aldrig någon annan göra åt dig. Prioriterar du säkerhet framför potentiell värdeuppgång så är sannolikt inte aktiefonder rätt sparform för dig. Du kan såklart alltid kontakta oss för en diskussion.

Jag blir orolig av börsens svängningar men är lite osäker på vad det finns för alternativa sparformer?

Det extrema lågränteläget har medfört att traditionellt sparande på bankkonto idag inte ger någon ränta. För pengar som du snabbt behöver tillgång till, såsom buffertsparande, är bankkonto fortfarande det bästa alternativet eftersom det är tryggt och säkert även när det skakar på börsen.

För dig med längre placeringshorisont är det viktigt att försöka åstadkomma en avkastning som åtminstone håller jämna steg med inflationen, annars urholkas sparkapitalet över tid i takt med att den allmänna prisnivån i samhället stiger. Sparande på aktie- och räntemarknaden har historiskt sett varit ett bra sätt att uppnå just detta. De stora försäkringsbolagens traditionella förvaltning med garantier har också varit en lyckosam förvaltning av pensioner och långsiktigt sparkapital.

Innebär oron på aktiemarknaden att det är köpläge?

Börsen just nu är närmast omöjlig att förutse men av historien kan vi lära två saker: aktier köps bäst när det ser som mörkast ut och börsen rasat, men samtidigt är det omöjligt att på förhand bedöma när marknaden bottnar ur. Det lönar sig alltså att köpa när börsen är sur, men man bör sprida sina köp över en längre period och gärna som ett månadssparande i breda aktiefonder. Många känner stress just nu vilket kan leda till förhastade affärer, så försök om du kan behålla ditt långsiktiga perspektiv.

I finanskrisen 2008 fick vissa banker problem, behöver jag vara orolig?

Dagens virusproblematik och finanskrisen ledde båda till börsras men av ganska olika anledningar. I finanskrisen uppstod en förtroendekris mellan banker internationellt och vissa av dessa fick helt enkelt slut på likviditet. En sådan utveckling ser vi idag inte som sannolik eftersom världens viktiga centralbanker sedan finanskrisen vidtagit kraftfulla åtgärder för att förhindra att en liknande situation skulle kunna uppstå igen.

Om du har bolån hos oss och har hamnat i en situation p.g.a. coronaspridningen t.ex. uppsägning, varsel eller sjukdom som påverkar din betalningsförmåga kan vi hjälpa dig att minska eller avstå amortering på lån upp till 6 månad

Hur ansöker jag om amorteringsbefrielse?

Fyll i formuläret i internetbanken som du hittar under Låna/Amorteringsbefrielse privatkund till följd av corona.

Hur lång tid tar det innan jag får svar på om jag är beviljad amorteringsbefrielse?

Så fort vi har fått in ansökan från dig så gör vi den individuella bedömningen, och sedan får du svar i din brevlåda i internetbanken.

När den beviljade amorteringsfria perioden är sluts, sätts amorteringarna igång per automatik eller måste jag kontakta er?

Amorteringen startar automatiskt igen utan att du behöver höra av dig.

Vi tror på långsiktiga kundrelationer och för de som har det tufft med likviditeten och har påverkats av coronasituationen, vill vi hjälpa till och ger er kunder möjligheten att ansöka om amorteringsbefrielse i 3 månader.

Vad innebär amorteringsbefrielse för mig som företagare?

Amorteringsbefrielse innebär att företaget, för en period (i detta fall 3 månader), betalar ränta på lånet medan amorteringen skjuts upp under avtalsperioden.

Vad krävs för att få amorteringsbefrielse?

Vi behöver en förklaring till varför du behöver amorteringsbefrielse och sedan gör vi en bedömning i varje enskilt fall.

Hur ska jag ansöka?

Fyll i formuläret i internetbanken som du hittar under Låna/Amorteringsbefrielse företagskund till följd av corona. Så snart vi har handlagt ditt ärende kommer du att få ett meddelande i din brevlåda i internetbanken.

 

Vår högsta prioritet är våra kunder. Vi vet att det finns oro bland våra företagskunder och har därför samlat information om vad du bör tänka på just nu.

Åtgärder från regering och statliga myndigheter
Korttidspermittering införs

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Om du har anställda och är hårt pressad, till följd av coronaviruset, kan du få ekonomiskt stöd i form av korttidspermittering. Du kan söka stödet från och med 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020.
Läs mer på Regeringen.se

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensdagen tas tillfälligt bort. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

För att ansöka om anstånd besök Skatteverket.se